Scout

Om scout
Scout är den största delen i Equmenia Hemsjös arbete. På scout lär vi oss om naturen och testar på olika friluftsaktiviteter, testar olika hantverk, leker, sover ute och mycket mer. Det skapas en fantastisk gemenskap och unga får lära känna varandra, sig själva och Jesus. Scouterna träffas vid kyrkan varje torsdag. Vi har olika patruller för olika åldersgrupper. Patrullen är en viktig grund inom scouting och vårt program utgår både från patrullen och hela kåren. Just nu har vi patrullerna Räven, Älgen och Hackspetten.

Är du intresserad av att börja? Kontakta oss via mail!

Kontakt: scout@equmeniakyrkanhemsjo.se

 

Vi vill vara en trygg förening
Vi jobbar för att skapa en trygg verksamhet för våra barn och ungdomar. Det innebär att alla våra ledare har genomfört Scouternas kurs “Trygga Möten” som handlar om hur vi i föreningen kan förebygga och upptäcka olika typer av övergrepp på barn och unga. Vår styrelse kräver också att alla ledare ska göra ett utdrag ur Polisens brottsregister och visa upp.

 

Dokument för scouter

Packlista  –  Märkens placering  –  Prislista Scoutartiklar

Info

Tid
Torsdagar kl. 18:30 - 20:00

Ansvarig
Vera Andersson, kårchef

Plats
Equmeniakyrkan Hemsjö