Scout

Om scout
Scout är den största delen i vårt Equmenia-arbete. I scouterna har vi delat upp oss i olika patruller efter ålder och varje patrull har som mål att ha minst två ledare. Patrullen är en viktig grund inom scouting och mycket av programmet utgår från den lilla gruppen. I scout gör vi olika typer av hantverk, lär oss om naturen och testar på olika friluftsaktiviteter. Vi räknar med att alla scouter alltid ska vara klädda för att vara ute! Just nu bedriver vi scoutverksamhet på torsdagar.

Prova-på-scout  har en paus i arbetet den här terminen
För de minsta erbjuder vi något vi kallar för prova-på-scout. Dessa träffas en lördag i månaden, 10-12:30, och utgår från Equmeniakyrka Hemsjö. I prova-på-scout är man välkommen från de att man börjat förskoleklass tills dess att man får börja scout. Är du intresserad av att börja? Kontakta oss via mail!

Kontakt: ppscout@equmeniakyrkanhemsjo.se

Upptäckare/Äventyrare
När man går i trean/fyran erbjuds man att börja i scout. Vi träffas normalt sett på torsdagar i kyrkan i Hemsjö, 18.30-20.00. Några gånger per termin ses hela kåren och ibland har vi gemensamt program tillsammans med scouterna i Alingsås. Är du intresserad av att börja? Kontakta oss via mail!

Kontakt: scout@equmeniakyrkanhemsjo.se

Utmanare
För de äldsta scouterna har vi patrullen Djungelvrål (15 år och uppåt). Dessa träffas i Equmeniakyrkan Västra Bodarna på tisdagar, 19:00-21:00. Det är aldrig för sent att bli scout! Vill du börja? Kontakta oss via mail!

Kontakt: utmanarscout@equmeniakyrkanhemsjo.se

Vi vill vara en trygg förening
Vi jobbar för att skapa en trygg verksamhet för våra barn och ungdomar. Det innebär att alla våra ledare har genomfört kursen “Trygga Möten” som handlar om hur vi föreningen kan förebygga och upptäcka olika typer av övergrepp på barn och unga. Vår styrelse kräver också att alla ledare ska göra ett utdrag ur brottsregistret och visa upp.

Dokument

Packlista

Märkens placering

Prislista Scoutartiklar

Info

Tid
Tisdagar, torsdagar och lördagar

Ansvarig
Sofia Jorlöv

Plats
Equmeniakyrkorna i Västra Bodarna och Hemsjö