Gudstjänst

I vår gudstjänst lyssnar vi till undervisning, vi ber och sjunger tillsammans. För oss är det viktigt att alla åldrar får plats i gudstjänsten. Därför är barnen alltid med i början. Det är söndagsskola för barnen en gång i månaden. Vissa söndagar firar vi nattvard. Efter gudstjänsten fortsätter vi gemenskapen med kyrkkaffe.

Info

Plats

Tid
Söndagar, varannan vecka kl 10.00

Ansvarig
Pastor