Gudstjänst

I vår gudstjänst lyssnar vi till undervisning, vi ber och sjunger tillsammans. För oss är det viktigt att alla åldrar får plats i gudstjänsten. Därför är barnen alltid med i början och sedan är det söndagsskola. Vissa söndagar firar vi nattvard. Efter gudstjänsten fortsätter vi gemenskapen med kyrkkaffe.

Info

Plats
Vi växlar mellan kyrkolokalerna, se kalender för detaljer

Tid
Söndagar, varannan vecka kl 10.00

Ansvarig
Pastor