Vi vill vara en kyrka där alla känner sig välkomna och där vi tillsammans får lära känna Jesus och växa i tro på honom.
Vi vill få livet att bli meningsfullt, dela vår livserfarenhet samt värna om en bättre värld.

Vår kyrka ligger vid Rösevägen 8 nära Hultebackavägen.

Alla är välkomna till våra gudstjänster, samlingar och olika verksamheter.

 
Karta