Vi vill vara en kyrka där alla känner sig välkomna och där vi tillsammans får lära känna Jesus och växa i tro på honom.
Vi vill få livet att bli meningsfullt, dela vår livserfarenhet samt värna om en bättre värld.

Vår kyrka ligger vid Rösevägen nära Hultebackavägen.

Alla är välkomna till våra gudstjänster, samlingar och olika verksamheter.

 
Karta