Församlingen har idag två kyrkor; en i Västra Bodarna nära järnvägsbron och en i Hemsjö på Rösevägen, vid Hultebackavägen mellan Ingared och Hästerydsmotet.
Equmeniakyrkan i Hemsjö är handikappanpassad.

Vi i Equmeniakyrkan Hemsjö  och Equmenia Hemsjö (vårt barn- och ungdomsarbete) vill informera om följande:

Församlingen har under en längre tid känt att vi vill satsa på en kyrka. Vid vårt årsmöte i februari 2018 fattades ett beslut att behålla kyrkan i Hemsjö, där lokalerna är större och mer anpassade till vår verksamhet, och påbörja en försäljning av kyrkan i Västra Bodarna.

Församlingens och Equmenias upptagningsområde har varit både Västra Bodarna, Hemsjö, Ingared och Norsesund. Det kommer det att vara även i fortsättningen.

För scouts del är tankarna  att de under vår och höst kommer att vara utomhus i skogarna i Västra Bodarna och under vintern vara inomhus i Hemsjö, medan tonår och församlingens verksamhet kommer att vara i kyrkan i Hemsjö från höstterminsstarten 2018.

Alla är välkomna till våra gudstjänster, samlingar och olika verksamheter!

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med föreningarna i Västra Bodarna och alla familjer med barn i vårt ungdomsarbete.

 

 

Kyrkan i Västra Bodarna är i sitt ursprung troligen från 1874, men utbyggd och ombyggd i flera omgångar.

Equmeniakyrkan i V.B.

Kyrkan i Hemsjö är i sitt ursprung det gamla stallet från Ingaredsgård som flyttades hit och uppfördes ca år 1910 och är sedan utbyggd vid flera tillfällen.

Equmeniakyrkan i Hemsjö

Vi hyr gärna ut våra lokaler i Equmeniakyrkan i Hemsjö.  Är du intresserad av detta så kontakt vår ordförande Ingrid Jorlöv tel 0706-478124   eller via mail    ordf@equmeniakyrkanhemsjo.se
Karta