Kontakt

Pastor
Tjänsten är för närvarande vakant

Ordförande, Equmeniakyrkan Hemsjö
Inger Eveborn Sommar, 0702-920277, ordf@equmeniakyrkanhemsjo.se

Ordförande, Equmenia
Alva Eriksson, equmenia@equmeniakyrkanhemsjo.se