Församlingen

Equmeniakyrkan Hemsjö är en del av Equmeniakyrkan och består av drygt 50 medlemmar i alla åldrar. Församlingen hette tidigare Hemsjö Missionsförsamling. Församlingen drivs i huvudsak på ideell basis i demokratisk anda, och all vår verksamhet bygger på eget offrande.
Allt vi gör och inbjuder till är öppet för alla. Vi har olika behov genom livet men vi behöver också mötas över generationsgränserna. Det försöker vi värna om i gudstjänsterna men också när vi har samlingar och läger. Vår tro är att Gud finns med i varje möte och samtal människor emellan. Vi tror att Gud vill leda oss. I gudstjänsten, kyrkkaffet och i andra samlingar finns plats för dig. Vill du ha enskilt samtal kan du prata med vår pastor Svante Persson, som har tystnadsplikt.