Equmenia Hemsjö

Equmenia Hemsjö är en ideell förening som bedriver barn- och ungdomsarbete med målet att fler människor ska få höra om Jesus Kristus och ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Föreningen är en egen organisation men har ett tätt samarbete med Equmeniakyrkan Hemsjö.

Equmenia Hemsjö styrs av en styrelse som väljs av årsmötet dit alla medlemmar är välkomna. Under året jobbar den sittande styrelsen med frågor som rör verksamheten som sker varje vecka, evenemang som sker någon gång per år och olika policys och andra dokument. Dessutom är det styrelsen som är ansvarig för ekonomin.

I Equmenia Hemsjö finns för närvarande verksamheterna scout, tonår, spagettikyrkan och stick- och virkcafé. Mer information och kontaktuppgifter finns under respektive verksamhet. Verksamheten är för barn, ungdomar och unga vuxna och innefattar olika aktiviteter som skapar fantastisk gemenskap, stärker deltagarnas självförtroende, är en hjälp att hitta sig själv och ger en chans för unga att lära känna Gud.

Föreningen ordnar flera evenemang under året, till exempel scouternas vårmarknad i början av maj, midsommarfirande tillsammans med Västra Bodarnas byalag i juni och granhämtning vid årsskiftet.

Ett sätt att vara delaktig i föreningen är att vara ledare i någon av våra verksamheter. Alla ledare är ideella och deltar i föreningen på sin fritid, för den otroliga möjligheten att göra skillnad för andra människor. Målet är att alla som är ledare i Equmenia Hemsjö ska ha gått Scouternas kurs ”Trygga möten”. Det är en kurs som handlar om övergrepp, att upptäcka när någon far illa men också hur man kan arbeta i förebyggande syfte. En ytterligare del i vårt arbete mot övergrepp är att alla ledare beställer och visar upp ett utdrag ur polisens register.

Vi vill gärna ha hjälp och stöttning! Du kan hjälpa föreningen på olika sätt: genom praktiskt arbete som exempelvis att vara ledare, baka till vårmarknaden eller fixa fika till tonår, eller genom ekonomiskt stöd. Den största inkomsten som föreningen har är medlemsavgifter, men med hjälp av extra gåvor kan vi till exempel subventionera lägeravgifter och bidra till ledarutbildning. Ha gärna verksamheten med deltagare, ledare och deltagarnas familjer med i dina böner.

Kontakt: Alice Boström, ordförande: equmenia@equmeniakyrkanhemsjo.se.