Equmenia Hemsjö

Equmenia Hemsjö är en ideell förening som bedriver barn- och ungdomsarbete med målet att fler människor ska få höra om Jesus Kristus och ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Föreningen är en egen organisation men har ett tätt samarbete med Equmeniakyrkan Hemsjö.

Equmenia Hemsjö styrs av en styrelse som väljs av årsmötet dit alla medlemmar är välkomna. Under året jobbar den sittande styrelsen med frågor som rör verksamheten som sker varje vecka, evenemang som sker någon gång per år och olika policys och andra dokument. Dessutom är det styrelsen som är ansvarig för ekonomin.

I Equmenia Hemsjö finns det scout, tonår, söndagsskola och After Work. Mer information och kontaktuppgifter finns under respektive verksamhet. Verksamheten är för barn, ungdomar och unga vuxna från 4 år och uppåt och innehåller olika aktiviteter som stärker deltagarnas självförtroende, är en hjälp att hitta sig själv och de ges en chans att lära känna Gud.

Evenemang som Equmenia Hemsjö ordnar är ex. vårmarknaden i början av maj, midsommarfirande tillsammans med Västra Bodarnas byalag i juni, ledarutbildningar och kick-offer.

Ett sätt att vara delaktig är att vara ledare i någon av våra verksamheter. Alla ledare är ideella och gör det på sin fritid för att de tror att de kan göra skillnad för andra människor, och det gör de. Målet är att alla som är ledare i Equmenia Hemsjö ska ha gått kursen ”Trygga möten”. Det är en kurs som handlar om övergrepp, att upptäcka när någon far illa men också hur man kan arbete i förebyggande syfte. En del i vårt arbete mot övergrepp är att alla ledare beställer och visar upp ett utdrag ur polisens register.

Vi vill gärna ha hjälp och stöttning! Det kan man göra på olika sätt, genom praktiskt arbete som t.ex. genom att vara ledare, baka till vårmarknaden, låna ut bilen eller fixa fika till tonår. Andra sätt att stötta verksamheten är rent ekonomiskt. Den största inkomsten som föreningen har är medlemsavgifter, men med hjälp av extra gåvor kan vi t.ex. subventionera scouter på läger och bidra till ledares utbildning. Ha gärna verksamheten med deltagare, ledare och deltagarnas familjer med i dina böner.

Vill man komma i kontakt med styrelsen så kan man skicka ett mail till: equmenia@equmeniakyrkanhemsjo.se