Historik

Historik

Hur det hela började i Västra Bodarne.
Redan 1863 kom predikanter till Västra Bodarne och en väckelse startade i bygden. 1870 anslöt sig de troende till en förening, men den hade ännu inte något namn. Man samlades i hemmen där man sjöng, bad, läste och samtalade med varandra, men man hade ingen predikant till hjälp. Med tiden tyckte man att en samlingslokal skulle vara bra för att regelbundet kunna träffas, och 1874 byggde man ett missionshus i Västra Bodarne. Föreningen antog nu namnet Lutherska missionsföreningen i Hemsjö. Detta namn hade församlingen till mitten av 1940-talet då det ändrades till Västra Bodarne missionsförsamling. En kvinna i Bergsjödal startade söndagsskola 1875. 1898 anslöt sig föreningen till Svenska Missionsförbundet. Man hade fortfarande ingen predikant i församlingen utan gästande talare kom till missionshuset och predikade.

Start i Hemsjö
Efter 30 år ansåg många att vägen till missionshuset i Västra Bodarne var för lång, så man beslutade att det skulle byggas en lokal även i Hemsjö/Lycke. Man köpte en stallbyggnad från Ingareds gård och flyttade den till platsen där missionskyrkan nu står. Efter små renoveringar kunde den invigas 1905. Församlingen där tog namnet Hemsjö lutherska missionsförening. 1920 ändrades församlingens namn till Hemsjö Missionsförsamling och man anslöt sig till Svenska Missionsförbundet. Från 1910 hade man söndagsskola i två hem, på Jernholmen och på Framnäs.

1918 bildades en ungdomsförening tillsammans med Västra Bodarna, och 1934 startade man en juniorförening. Från 1918 hade man också en sång- och musikförening i Hemsjö, men även där anslöt sig medlemmar från Västra Bodarne. Syförening har det funnits ända sedan 1887.

Församlingskretsen
1943 bildades en församlingskrets tillsammans med fyra andra församlingar som gemensamt anställde en pastor. Detta var första gången man hade en anställd pastor. Detta samarbete upphörde 1989. Därefter har församlingen haft en pastor anställd på deltid.

SMU
Ungdomsarbetet växte och kallades SMU. 1965 startades scout i Västra Bodarna med ledare främst från Hemsjö. Under senare år hade man scout i båda kyrkorna, medan tonår träffades i Västra Bodarna.

Sammanslagning
1969 började en diskussion om man skulle slå ihop församlingarna efter drygt 60 år som två församlingar men med samarbete inom många områden. Sammanslagning gjordes 1972 och namnet blev Hemsjö Missionsförsamling.

Kyrkorna
Båda missionshusen har renoverats och byggts ut vid flera tillfällen. Den senaste utbyggnaden gjordes i Hemsjö 1996-98. Då beslutade man också att missionshusen skulle kallas missionskyrkor.

Namnbyten
Hemsjö SMU bytte namn till Equmenia Hemsjö 2013, efter det att Svenska Missionsförbundets Ungdom (SMU) tillsammans med Svenska Baptistsamfundets och Metodistkyrkans Ungdomsförbund bildat en gemensam ungdomsorganisation som fick heta Equmenia.
Hemsjö Missionsförsamling bytte namn till Equmeniakyrkan Hemsjö 2016 efter det att Svenska Missionsförbundet tillsammans  med Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan gått samman under namnet Equmeniakyrkan.

Kyrkförsäljning
Församlingen har under många år känt att det har varit betungande att ha två kyrkor, och därför togs ett beslut 2018 att sälja kyrkan i Västra Bodarna. All verksamhet är från hösten 2018 i Equmeniakyrkan i Hemsjö.