Söndagsskola

Den här terminen har söndagsskolan en paus.

Det finns möjlighet för de barn som kommer till kyrkan att ha egen verksamhet under gudstjänsten. Det finns material de kan använda.

Alla barn oavsett ålder som kommer till gudstjänsten är välkomna till söndagsskolan. Alla börjar tillsammans i kyrksalen och sedan går barnen en trappa upp. Med utgångspunkt från en bibeltext så pratar, sjunger, målar och pysslar vi. Ibland medverkar barnen i gudstjänsten.

Info

Tid
Under förmiddagsgudstjänsten, se kalender

Plats
I aktuell kyrka

Ansvarig
Suzanne Herngren tel.0322-55107