After Work

Ungefär en gång i månaden har vi after work för de som gått ut gymnasiet och vill komma. Vi äter mat, samtalar om ett angeläget ämne och avslutar med bön.

Info

Ansvarig
Teresia Lenngren

Plats
Equmeniakyrkan i Västra Bodarna

Tid
Valda fredagar kl 18, se kalendern