After Work

Ungefär en gång i månaden har vi after work för de som gått ut gymnasiet och vill komma. Vi äter mat, samtalar om ett angeläget ämne och avslutar med bön.

Info

Ansvarig
Josefine Jorlöv

Plats
Equmeniakyrkan Hemsjö

Tid
Valda tisdagar kl 18, se kalendern