Med anledning av Coronaviruset

15 mar, 19:57


Då risknivån för allmän spridning är bedömd som mycket hög, vädjar vi att var och en med symptom, även milda, håller sig hemma och avstår att närvara vid samlingar i församlingar tillsvidare. Men glöm heller inte bort de i församlingen som är äldre, sjuka och ensamma och som kanske har en extra oro. Ett kort telefonsamtal kan betyda mycket!

Gudstjänster och samlingar
Equmeniakyrkan har idag ingen allmän uppmaning till församlingarna att ställa in gudstjänster och samlingar, men varje församling behöver fatta beslut efter sina förhållanden.

Vad kan jag göra för att undvika smitta?


  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.


TV-sänd gudstjänst i SVT
För de som är sjuka, har förhinder eller inte vill delta i församlingens gudstjänst vill vi tipsa om gudstjänsten som sänds i SVT TV2 kl 10.00 eller via SVT Play.

www.svtplay.se/gudstjanst

För mer information
Följ Equmeniakyrkans uppdateringar på hemsidan om coronaviruset. www.equmeniakyrkan.se/corona

Följ även Folkhälsomyndighetens uppdateringar på krisinformation.se

Joh 14:1
Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig