Avtackning av Christina Uggla 26/2

9 Mar, 16:40


Söndagen den 26/2 avtackades församlingens pastor Christina Uggla vid gudstjänsten i Equmeniakyrkan i Västra Bodarna  Församlingens tack framfördes av ordförande Ingrid Jorlöv och från syföreningen kom ett tack genom Inga-Lisa Oijamo. Vid samkvämet efter gudstjänsten framförde Equmenia sitt tack och det kom hälsningar även från församlingsmedlemmar.